Φορτοεκφορτώσεις

Φορτοεκφορτώσεις


Πλήρης εξειδίκευση στον χειρισμό μοναδοποιημένων και ειδικών φορτίων τόσο εντός τών εγκαταστάσεών μας, όσο και σε κάθε υποδεδειγμένο χώρο.

Αναλαμβάνουμε την φόρτωση - εκφόρτωση - ανύψωση κάθε είδους φορτίου σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών μας με την χρήση κατάλληλου μηχανοδυναμικού εξοπλισμού. Κύριο μελημά μας η ασφάλεια, η αξιοπιστία και η συνέπεια στο χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Ενδεικτικές υπηρεσίες που προσφέρουμε:

  • Φορτοεκφορτώσεις μή μοναδοποιημένων φορτίων - εργατικά
  • Φορτοεκφορτώσεις μοναδοποιημένων φορτίων, με χρήση ανυψωτικών περονοφόρων οχημάτων
  • Φορτοεκφορτώσεις - Ανυψώσεις ειδικών φορτίων με χρήση αυτοκινούμενων ή και τηλεσκοπικών γερανοφόρων οχημάτων