Εναπόθεση – Στοιβασία Container

Εναπόθεση – Στοιβασία Container


10.000m2 ιδιόκτητο Container Depot / ιδιόκτητα βαρέου τύπου ανυψωτικά μηχανήματα

Η εταιρεία μας, διαθέτει ιδιόκτητους υπαίθριους αποθηκευτικούς χώρους - Container Depot 10.000m2 για την προσωρινή εναπόθεση και στοιβασία Container η και άλλων μέσων και υλικών που μπορούν να αποθηκευτούν σε εξωτερικό χώρο.


Ο χειρισμός των Containers για την Φορτοεκφόρτωση - Μετακίνηση και Στοιβασία γίνεται με ιδιόκτητα βαρέου τύπου ανυψωτικά μηχανήματα.

  • Front Loader Kalmar ανυψωτικής ικανότητας 35 τόνων για τον χειρισμό εμφόρτων Container.
  • Forklift Truck Hyster ανυψωτικής ικανότητας 10 τόνων για τον χειρισμό κενών Container.

Τα γραφεία και οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της εταιρείας βρίσκονται στην δυτική είσοδο της πόλης της Θεσσαλονίκης, πολύ κοντά και με άμεση πρόσβαση από και πρός το λιμάνι, τον αυτοκινητόδρομο (ΠΑΘΕ), την εγνατία οδό, την περιφερειακή οδό και το κέντρο της πόλης.