Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων

 

Συνεργαζόμαστε με έμπειρους και καταξιωμένους πτυχιούχους εκτελωνιστές, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες των πελατών μας.

Στο πλαίσιο της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών, η εταιρεία μας αναλαμβάνει την διεκπεραίωση εκτελωνιστικών εργασιών, που συνοπτικά περιλαμβάνουν:

  • Εκτελωνισμό εισαγόμενων εμπορευμάτων (από 3η Χωρά)
  • Εκτελωνισμό εξαγόμενων εμπορευμάτων (προς 3η Χώρα)
  • Έκδοση ή «απελευθέρωση» πιστοποιητικού T2L Κοινοτικών φορτίων
  • Τελωνειακή διαμετακόμιση