Αποσυσκευασίες

Αποσυσκευασίες - Πληρώσεις


Αναλαμβάνουμε την αποσυσκευασία -πλήρωση φορτίων από και πρός κάθε είδους μεταφορικού μέσου ή όχηματος με πλήρη ευθύνη, ασφάλεια και αξιοπιστία, διαθέτοντας τον πλέον κατάλληλο για κάθε περίπτωση εξοπλισμό

Ενδεικτικά προσφέρουμε:

  • Αποσυσκευασίες - Πληρώσεις Container
  • Αποσυσκευασίες - Πληρώσεις Ρυμουλκούμενων η Αρθρωτων Φορτηγών
  • Αποσυσκευασίες - Πληρώσεις Ειδικών Φορτίων
  • Αποσυσκευασίες - Πληρώσεις Μοναδοποιημένων - Παλετοποιημένων Φορτίων
  • Αποσυσκευασίες - Πληρώσεις μή Μοναδοποιημένων Φορτίων