Μεταφορές Scrap

Οδικές Μεταφορές Scrap - Στερεών μή επικινδυνών αποβλήτων


Η εταιρεία μας εξειδικέυεται στην μεταφορά μή επικίνδυνων/ανακυκλώσιμων υλικών Scrap

Αναλαμβάνουμε την διακίνηση υλικών Scrap,τόσο εντός Ελλάδος όσο και στο Εξωτερικό, διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες όπως αυτές ορίζονται απο τον νόμο, για την δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς τέτοιών υλικών .