Εθνικές Μεταφορές

Εθνικές οδικές μεταφορές


Εγγυώμαστε την άμεση και γρήγορη εξυπηρέτηση φορτίων μέσω ενός άρτια οργανωμένου δίκτυου σε όλη την Ελλάδα.

  • Μεταφορές Container σε όλη την Ελληνική επικράτεια
  • Γενικές μεταφορές ξηρού φορτίου / Πλήρεις φορτώσεις
  • Τμηματικές αποστολές με ανταποκρίσεις σε όλη την Ελλάδα
  • Ειδικές μεταφορές - Ανυψώσεις 
  • Μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και μη επικίνδυνων απορριμμάτων (Scrap)