Διεθνείς Μεταφορές

Διεθνείς οδικές μεταφορές


Διαθέτουμε ένα άρτια οργανωμένο δίκτυο ανταποκριτών τόσο στο εξωτερικό όσο και εντός Ελλάδος για την άμεση εξυπηρέτηση των πελάτών μας.

  • Μεταφορές Container από και προς Βαλκανικές χώρες
  • Γενικές μεταφορές ξηρού φορτίου / Πλήρεις φορτώσεις (Βαλκάνια – Ευρώπη – Τουρκία)
  • Τμηματικές αποστολές με ανταποκρίσεις σε Ευρώπη-Τουρκία
  • Μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και μη επικίνδυνων απορριμμάτων (Scrap) (Βαλκάνια – Ευρώπη)